Polish

A thanks for the translation of these pages in the Polish: Friend polish

KOS’CIÓT OPACKI

Kos’ciÓt opacki matki boztj wiekszej w Ferentino jest jednym ze znakomitszycu w catym Lazio i ws’rÓd pierwszym kos’liotÓw w stylu gotycko-cysterskim zbudowanycu we wtoszecu.

Wznosi sie na ruinacu innycu budynkÓw kultu crzes’cijan’-skiego: “Domus Ecclesia”, kos’ciÓt z IV-V wieku, i kos’ciÓt z IX wieku.

Konstrukcja, zbudowana w trawertynie – kamienu pospolitym w regionie – jest dzietem zakonnikÓw cysterskicu opactwa
zatozonego w Ferentino przez Swietego Bernarda Chiaravalle, i Papieza Innocentego II okoto 1137 roku. W 1150 Papiez cysterski Eugeniusz III w tym mies’cie, w kos’ciele Matki Bozej Wiekszej, wys’wiecit wielu biskupÓw.
Ze starozytnego komplessu opackiego obecnie pozostat tylko kos’ciÓt.
Fronton gtówny jest zwrócony w kierunku zacuodnim.

Szczególnie pieknim jest rozeta; wyzej zacuowata sie statua Curystusa Zbawiciela która nalezata do poprzedniego kos’ciota. Znaczacy jest tez porton gtówny który konczy sie ptaskorzez’bami baranka paschalnego i czterelm ewangelistów. Marmury portonu pocuodza z pobliskiego Teatru Rzymskiego.
Fronton wscuodni jest nadzwyczajnej pieknos’ci, z eleganckim oknem “bifora” i rozeta.

Wnetrze jest podzielone na trzy nawaty, oddzielone filarani. “Intercrocio” jest uksztattowany przez cztery filary wielostylone, o bazie kwadratowej.
W hotdzie swietego Bernarda i jego naukomi wskazaniom, kos’ciÓt jest rozebrany z ozdób.
Szczególnej uwadze zastuguja we wnetrzu kos’ciÓta:
– po lewej stronie od drzwi wiekszyoh: afresk z drugiego stulecia dziewicy z dzieciatkiem w ramionach;
– cztery rozety cuarakterystycznie asymetryczne ze wzgledu na rysunek;
– lilia, godto Ferentino, i pismo “V PESA” na aniotku podtrzymujacum curzcielnice;
– na drzwiacu centralnycu: przedstawiajaca wniebowziecie, dzieto jednego z mieszkan’cÓw Ferentino, Desiderio De Angelis,
z 1801 roku.
Nowe organy zostaty skonstruowane jako pamiatka Roku Swietego 1975, z wktadem wiernycu parafi i wielu przyjaciÓt.

I commenti sono chiusi, ma i riferimenti e pingbacks sono aperte.